Het Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de beheerraad van de school.
Als een goede huisvader beheert het schoolbestuur de roerende en onroerende middelen van de school.
Ook het imago en de integriteit van de school zijn zeer belangrijk. Hierover proberen wij te waken door een adequaat personeelsbeheer te voeren. Binnen een school staat steeds de opvoeding van de kinderen centraal. Een voorgestelde wijziging aan het schoolreglement zal dan ook altijd ter goedkeuring aan het schoolbestuur worden voorgelegd.
Tenslotte zorgen de leden van het schoolbestuur ervoor dat onze school in de scholengemeenschap op een positieve manier wordt vertegenwoordigd.

Vanaf 1 januari 2021 kwam onze school, Vrije Basisschool Zevergem, samen met de Vrije Basisschool van De Pinte, Latem, Deurle en Zwijnaarde onder een nieuw schoolbestuur, met name de vzw Don Bosco Onderwijscentrum.

Het Don Bosco Onderwijscentrum (afgekort: DBOC) is het schoolbestuur van de Don Boscoscholen in Vlaanderen en in Brussel en telt ongeveer 20.000 leerlingen en 3.000 personeelsleden.
In de concrete werking en organisatie van de school zal er weinig veranderen. DBOC vindt het als schoolbestuur heel belangrijk om de eigenheid en de plaatselijke werking van de school te ondersteunen en te stimuleren. De afzonderlijke scholen blijven dus autonoom werken en de directie blijft het aanspreekpunt van de school en heeft dus de dagelijkse leiding in handen. Ook de inspraakorganen functioneren verder zoals voorheen. Het nieuwe schoolbestuur neemt alle rechten en plichten over van de vorige schoolbesturen met betrekking tot het personeel en de organisatie van het schoolgebeuren.
Vanuit het opvoedingsproject van Don Bosco vinden wij het belangrijk dat elk kind een stukje thuis kan komen op school, dat er geleerd en gespeeld kan worden en dat zij leren wat het wil zeggen om samen te leven vanuit een christelijke inspiratie. Wij zijn ervan overtuigd dat de personeelsleden hieraan mee willen bouwen.

De belangen van onze school worden binnen het schoolbestuur geborgd door de leden van de lokale raad. Deze leden – allemaal oud-schoolbestuurders –  zijn stuk voor stuk vergroeid met de school en met Zevergem. Sommigen zijn zowel oud-leerling, oud-ouder als oud-ouderraadslid (toen nog oudercomité). Anderen, ooit inwijkelingen in Zevergem, hebben de school leren kennen en appreciëren als ouder en hebben zich tijdens hun ‘Zevergemse schoolcarrière’ jarenlang ingezet in de ouderraad.

Wij danken jullie voor het vertrouwen dat jullie stellen in de school..

Directie van de school:

Directeur: Ilse De Cnuydt
tel school: 09 385 47 13
GSM: 0497 53 62 96
mail: directie@vbszevergem.be 

Schoolbestuur:

Don Bosco Onderwijscentrum vzw
Don Boscolaan 15 – 3050 Oud-Heverlee – tel. 0032 16 29 00 48
Ondernemingsnummer: BE 0415.432.291 –RPR Leuven
Voorzitter bestuur DBOC: Bart Decancq
Gedelegeeerd-bestuurder: Bert Vermaanen

Leden van de lokale raad:

Angeline Van Achter
Inge Van Royen
Hilde De Bock
Brigitte De Paepe
EH Piet Herregods
Rik Timmerman