Kleuterhuis

 

Tijdens de grote verbouwingen van onze school verbleven de kleuters gedurende twee jaar in een huis in het dorp:
Dit huis kreeg al vlug de toepasselijke naam: het Kleuterhuis.
De kleutergebouwen zijn al jaren in gebruik, maar de sprekende naam bleef: het kleuterhuis.

Deze naam zegt immers meteen iets over de gezelligheid van ons kleinschalig kleuterschooltje.
Iedereen kent elkaar, iedereen leeft en leert samen. Het kleuterhuis is hun veilig nest, want de kleuters weten er zich echt geborgen, (bijna…) net zoals bij mama thuis.

Speel- leerhoeken.

Het kleuterhuis en de kleuterklassen bestaan uit verschillende speel-leer-hoeken. In iedere hoek krijgen andere aspecten van de ontwikkeling van de kleuter volop kansen.

Er is de ruime speel- en werkruimte (tekenen, kleven, schilderen,…). De kleuters kunnen er voluit experimenteren, of… – en dat mag ook wel eens- doelgerichte opdrachtjes uitvoeren. Dikwijls wisselen de hoeken volgens het thema of de tijd van het jaar. Alhoewel het voor de kleuter allemaal ‘spelen’ is, wordt er in de hoeken heel veel geleerd, en dit aangepast aan de leeftijd.

Aan de zandtafel en watertafel worden door de peutertjes bijvoorbeeld eerst veel indrukken opgedaan i.v.m. water, zand, vormen,… Tijdens hun spel doen de peuters basiservaringen op, waarmee we verder werken in de eerste kleuterklas.
Deze kleuters krijgen dan al eenvoudige opdrachtjes:
‘Doe het emmertje eens helemaal vol, zeef uit het zand eens alle steentjes, wat zinkt of wat drijft?
In de volgende kleuterklassen krijgen aan dezelfde zand- of watertafel, talrijke wiskundige begrippen ‘vulling’. ‘
Waarin zit het meeste? Het minste? Wat is het zwaarst? Doe de eerste fles eens halfvol!’

Ook deze hoeken uit het kleuterhuis dagen de kleuters uit: Een onthaalhoek met het speeltapijt als vertel – en constructieruimte. Het poppenhuis of huishoek waar volop kan geëxperimenteerd worden met de huiselijke gewoonten, en waar mama en papa kunnen worden nagebootst. De bewegingshoek waar de peuters hun energie ten volle kunnen kwijt spelen.

De denkhoek waar o.m. volop kan gepuzzeld worden. Opnieuw merken we een gradatie: van gemakkelijke inlegpuzzels, gaan we stapsgewijs over naar moeilijke puzzels. Via de hoeken worden ook tijd en ruimte gestructureerd. De kinderen leren kalenders hanteren (nu mag ik kleien, na de speeltijd mag ik in de knuffelhoek). Ze leren kiezen via het keuzebord: Ik kies voor deze bepaalde speel-leer-hoek en daar blijf ik tot de afgesproken tijd om is.

Over Zonnetjes en Bloemen.

In het kleuterhuis gaan er geregeld klasoverschrijdende activiteiten door. Zo leren de kinderen op een natuurlijke wijze (zoals thuis met broertjes en zusjes) van en aan elkaar. Je kindje zit natuurlijk wel in een eigen klasgroep met leeftijdsgenootjes. In ons kleuterhuis spreken we van de kleine zonnetjes (= de peuters) en de grote zonnetjes (= eerste kleuterklas). Wanneer de peuters en de eerste kleuterklas samen zitten, spreken we dus over ‘de zonnetjesklas’. De tweede en derde kleuterklas zijn respectievelijk de ‘kleine bloemen’ en de’ grote bloemen’.

En allen samen vormen ze een prachtige ruiker… zonnebloemen!

Doorheen hun samenzijn leren de kleuters samenspelen en hun speelgoed delen met elkaar.
De oudere kleuters leren zorgen voor de jongsten. Ze doen dit graag en … goed!
Het samenzijn van alle kleuterklassen biedt aan de peuters en kleuters een geleidelijke en zachte overgang tussen de kleuterjaren.
Zo kunnen er materialen die aan het eind van het schooljaar in de ene kleuterklas aan bod kwamen, als aanzet dienen in het begin van de volgende kleuterklas. Op die manier kunnen de kleuters zich op hun eigen tempo ontwikkelen.
Er wordt veel gewerkt in kleine groepjes. Dit biedt extra kansen om te differentiëren en echt in te spelen op de specifieke noden van elk individueel kind.

Vooral de klasdoorbrekende speelmomenten zijn zalige momenten waar je kleuter de eigen grenzen kan verleggen door samen te werken met kleuters uit andere leeftijdsgroepen.

Het peuter-instapklasje.

In een instapklasje moeten de peuters wennen aan het schoolgebeuren. De peuters hebben hun eigen juf. Maar de peuters maken toch ook een beetje deel uit van de eerste kleuterklas, en ze spelen ook veel samen met de groteren uit de tweede kleuterklas. Natuurlijk krijgen ze andere activiteiten en opdrachtjes, aangepast aan hun leeftijd en ontwikkeling. Zo gaan de peuters spelenderwijze mee in het schoolleven van de ietwat ‘grotere kleuters’. Zo groeien ze…
Maar van peuter-zijn word je heel erg moe! We geven deze kleintjes dus de kans om een (gratis!) middagdutje te doen in het slaapklasje.

Ervaringsgericht aan het werk!

De thema’s waarrond we werken zijn meestal dezelfde voor het hele kleuterhuis. Zo werken alle kleutergroepen bijvoorbeeld samen rond griezelen, de jonge dieren, de lente, wieltjes, stenen, kermis, vliegen, en nog veel meer.
Binnen deze thema’s worden aangepaste activiteiten voorzien volgens de leeftijdsgroep (peuter, eerste, tweede of derde kleuterklas) en aangepast aan ieders niveau en eigen ervaringen. Omdat we bijzondere aandacht schenken aan het vrije kleuterinitiatief en heel ervaringsgericht werken, voelen kleuters zich goed in hun vel (welbevinden) en worden ze heel intensief betrokken bij het klasleven.

blog_opt_3

En… af en toe doen we graag een beroep op de medewerking van de ouders. Ouders mogen zich ook ‘betrokken’ voelen, niet? We maken samen school!

Aan tafel!

De kleinsten worden bij het bij het middagmaal geholpen door de kinderverzorgster en/of een kleuterleerkracht. Bij een warme maaltijd krijgen ze soep. Bij de boterhammetjes kunnen ze water, melk of soep drinken.

Nieuwsgierig?

Maak even een afspraak en kom gerust een kijkje nemen! Een uniek Kleuterhuis voor jouw unieke peuter. Dat zal zeker klikken!
Meer info? Zie bij ‘brochures en fiches’ –> Ons Kleuterhuis.