1e leerjaar

Samen leren…
In het eerste leerjaar leren we rekenen, lezen met Hup en Aap en schrijven met professor Odette en de letterkevers. Samen met Flonflon spreken we al enkele woordjes Frans. Leren
doen we samen, in groepjes of alleen met juf Sylvie en juf Joke. Ieder op zijn eigen maat, op eigen tempo. En beertje Bruin, die helpt mee!

Samen ontdekken…
We ontdekken de natuur, luisteren naar verhalen over Jezus, leren met elkaar omgaan, zingen liedjes en leren versjes, knutselen, turnen en zwemmen,… We experimenteren en
onderzoeken of volgen een stappenplan. Zo ontdekken we ook allemaal hoe knap we zijn!

Samen leven…
Net zoals bij de axendieren in Axenland mag ieder zijn wie hij is, en toch vormen we samen een fijne klasgroep van 17 kinderen: negen jongens en acht meisjes. ‘Filou’, ons klasdiertje
(een kanari) vindt het leuk als de gezellige drukte op maandagmorgen weer begint. Allemaal blij om elkaar terug te zien! Dan mogen we zelf iets vertellen over het voorbije weekend. We
maken goede klasafspraken en iedereen is ‘buddy’.

 

Samen spelen…
We spelen samen en iedereen mag meedoen! Tijdens de middag spelen we in verschillende zones. Op het pirateneiland is het superleuk! In de klas spreken we bij het spelen af wie
kapitein, materiaalmeester of stiltemeester mag zijn. Zo blijft het leuk!

Samen vieren…
In de klas hebben we heel wat te vieren! Wie jarig is, mag de verjaardagstas meenemen naar huis. We vieren ook elkaars talenten, want ook jij mag tonen wat je kan. Dat doen we ook in
de grote kring en in juni zetten we ons beste beentje voor op het schoolfeest.

Samen groeien!
In het eerste leerjaar worden we groot! Elk kind mag groeien in onze klas. En dat groeien, dat doen we samen, in verbondenheid met elkaar! Want iedereen telt! In het jaarthema van dit
schooljaar ‘Briljant in een wondere wereld’ zijn we gestart met ‘samenknap’.

Allemaal samen maken we er een fijn schooljaar van!