6e leerjaar

Voor deze 23 kinderen is het zesde leerjaar toch wel een speciaal jaartje.

Ze zijn de oudsten van de school en beleven heel wat zaken voor de laatste keer: het schrijven van nieuwjaarsbrieven, het schoolfeest, de sponsortocht, de daguitstappen,  de fietstocht… Voor velen staat ook het Vormsel op het programma.

Bij heel wat activiteiten nemen ze hun verantwoordelijkheid op: met de kleuters en het eerste leerjaar het sinterklaasfeest voorbereiden, de meetcircuits met het derde leerjaar, schoolfeest met de peuters en enkele buddy-taken: keuken- en refterdienst, kleuter buddy, DJ-buddy, barbuddy, …

Gedurende het schooljaar wordt veel aandacht besteed aan het leren leren, het plannen van taken en lessen, de studiemethode. We houden hierbij rekening met ieder zijn talenten. Samen met het CLB wordt een lessenreeks ‘op stap naar het secundair onderwijs’ uitgewerkt. Dankzij deze lessen, in combinatie met bezoeken aan middelbare scholen en het Beroepenhuis, krijgen ze een beter beeld van de verschillende studiemogelijkheden. Op het einde van het zesde leerjaar maken de kinderen een grote stap in een voor hen vaak nieuwe wereld. Hoewel de kinderen vol trots en spanning de nieuwe toekomst tegemoet gaan, kijken veel van hen met weemoed terug naar hun vertrouwde omgeving. Doorheen de jaren hebben ze heel wat geleerd. Niet alleen kennis, maar ook heel wat vaardigheden.

Dankbaar blikken ze tijdens hun afscheidsfeest met de diploma-uitreiking terug op deze mooie tijd. Maar… uit het oog is helemaal niet uit het hart! Oud-leerlingen komen vaak nog eens een rapportje tonen of een babbeltje slaan. En ze zijn steeds meer dan welkom!