6e leerjaar

Hallo! Wij zijn de 25 knappe koppen uit klas 6! Wij stellen graag onze klas even voor, aangezien het voor ons wel een speciaal jaartje wordt…

Wij zijn nu eindelijk de oudsten van de school en zullen heel wat zaken voor een laatste keer beleven: het schrijven van nieuwjaarsbrieven, het schoolfeest, de sponsortocht, de daguitstappen, de fietstocht… Voor velen staat ook het Vormsel op het programma. Wij zijn dit jaar ook extra blij, want wij gaan op bosklas!

Bij heel wat activiteiten nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid met de glimlach op: met de kleuters het sinterklaasfeest voorbereiden, de meetcircuits met het derde leerjaar, de missiemarkt, het schoolfeest en ook enkele buddy-taken: keuken- en refterbuddy en speelgoedbuddy.

Gedurende het schooljaar, zal er in onze klas veel aandacht besteed worden aan het leren leren, het plannen van taken en lessen, het uitzoeken van een optimale studiemethode, … De meester en juffen houden hierbij rekening met ieder zijn talenten. Samen met het CLB wordt een lessenreeks ‘op stap naar het secundair onderwijs’ uitgewerkt. Dankzij deze lessen, in combinatie met bezoeken aan middelbare scholen en het Beroepenhuis, krijgen wij zo een beter beeld van de verschillende studiemogelijkheden.

Over die talenten, zal dit jaar trouwens nog veel meer te doen zijn. Wij gaan namelijk voor een BRILjant schooljaar! Wij zullen extra aandacht hebben voor onze eigen talenten en die van anderen. Sommigen onder ons zijn heel beweegknap, redeneerknap of zelfs natuurknap.

Iets waar wij, de zesdeklassers, elk jaar enorm naar uitkijken, is het opstellen van een eigen bucketlist. We kiezen dan 10 dingen die we in de lagere school zeker eens zouden willen gedaan hebben… Dat is altijd heel spannend en leuk!

Op het einde van het zesde leerjaar maken wij allen een grote stap in een voor ons nog onbekende wereld. Hoewel wij vol trots en spanning de nieuwe toekomst tegemoet gaan, zullen sommigen (of misschien zelfs velen) onder ons met weemoed terugkijken naar onze vertrouwde omgeving. Doorheen de jaren hebben wij al heel wat geleerd. Niet alleen kennis, maar ook heel wat vaardigheden en hier en daar ook wel wat juiste attitudes.

Dankbaar blikken wij tijdens ons afscheidsfeest met diploma-uitreiking terug op de mooie tijd die wij op VBS Zevergem hadden. Maar… uit het oog is helemaal niet uit het hart! Oud-leerlingen komen vaak nog eens een rapportje tonen of een babbeltje slaan. En dat vinden wij zelf ook wel heel spannend!

Groetjes,

Klas 6 (en meester Tom en juf Maaike)