De Axenroos

Onze school besteedt veel aandacht aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Zo brengt de maandelijkse Grote Kring bijvoorbeeld alle kinderen samen om de verbondenheid te ervaren.
De Axendieren geven de kinderen een taal om over sociale vaardigheden te communiceren.

Waarom Axendieren?

Het is een middel om relaties bespreekbaar te maken met kinderen. De axendieren bieden kinderen een ‘taal’ om over (ingewikkelde) menselijke relaties en houdingen te praten. Het gebruik van dierenfiguren sluit goed aan bij hun belevingswereld. Al vlug leren ze dat iedereen wel eens een “goedgemutste leeuw” mag zijn. Dan gaat het over verantwoordelijkheid nemen en leiding geven. Een slechtgemutste leeuw is vervelend dominant en wil het altijd voor het zeggen hebben. Die kan maar beter eventjes in de leer gaan bij de kameel. Die kan tenminste ook eens volgzaam doen wat anderen zeggen.
De axendieren werden prachtig op de schoolmuur in beeld gebracht tijdens een graffitiproject.

De dieren en hun betekenis:

 

PAUW

zich tonen, eigenheid, persoonlijk laten zien, aanwezigheid (bijzijn) aanbieden.

De pauw laat zijn mooiste veren zien. Hij durft ook de minder fraaie achterkant van zijn veren laten zien. Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, is zelfzeker, stapt naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om te spelen. Het kan uitspreken waar het goed en minder goed in is, wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn. Het kan eigen veranderingen, gevoelens, meningen meedelen aan anderen.

WASBEER
waarderen, respecteren, openstaan voor de ander, vragen om te laten zien.

Een wasbeer heeft zwart omrande oogjes, waardoor het lijkt alsof hij een brilletje draagt om beter te kunnen zien. Hij kruipt het liefst wat hogerop zodat hij alles nog beter kan aanschouwen. Bravo! doen de pootjes… Een kind dat zich gedraagt als een wasbeer, geeft aandacht aan de anderen, luistert naar wat de ander te vertellen heeft, uit zijn waardering, nodigt anderen uit om mee te spelen.

BEVER
zorgen, diensten aanbieden, iets schenken

Bevers zijn werkers. Een kind dat zich gedraagt als een bever, staat klaar om te helpen, om op te ruimen, om een ander een plezier te doen. Het deelt snoepjes en/of andere bezittingen met de anderen.

POES
genieten van aangeboden diensten en goederen, zich laten bedienen, vragen om verzorgd te worden.

Een poes geniet. Ze begint te spinnen en te ronken als je haar vertroetelt. Een kind dat zich gedraagt als een poes, kan om hulp vragen, kan ervan genieten als anderen hun hulp aanbieden. Poezen zijn dankbaar.

LEEUW
leiden, geven van informatie en richtlijnen, voorstellen doen, raad geven …

De leeuw is de koning van de dieren. Hij weet altijd raad en wijst de weg. Hij neemt stevig de leiding in handen. Een kind dat zich gedraagt als een leeuw, kan uitleggen hoe een spel in elkaar zit, geeft duidelijke richtlijnen, geeft informatie aan derden, doet voorstellen, geeft advies…

KAMEEL
volgen, aannemen van richtlijnen en informatie, raad of uitleg vragen

De kameel is een volgzaam woestijndier, hij loopt mee in de karavaan. Hij gehoorzaamt en draagt alle lasten zonder zeuren. Een kind dat zich gedraagt als een kameel, voert een gegeven opdracht uit, vraagt om uitleg, zoekt informatie op, vraagt raad, kan gehoorzamen.

HAVIK
aanvechten, confronteren, bekritiseren

Met zijn scherpe blik spiedt de havik van hoog in de lucht de omgeving af. Als hij iets opmerkt, duikt hij naar beneden en grijpt met zijn krachtige klauwen en scherpe snavel naar zijn prooi. Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt of onjuist is. Het heeft een kritische blik en deinst er niet voor terug onrechtvaardigheden aan te vechten.

STEENBOK
weerstaan, zich verdedigen, afweren

Een steenbok zet zich schrap op zijn rots, hij laat er niemand anders toe. Wie te dichtbij komt, riskeert een stevige kopstoot. Een kind dat zich gedraagt als een steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Het kan weerstaan aan eisen van anderen, kan ‘neen’ zeggen als dit noodzakelijk is. Het zal hulp weigeren voor taken die het zelf aankan.

UIL
houden, zich terugtrekken, zwijgend toekijken, geheim bewaren

Vanonder zijn halfgesloten oogleden ziet de uil wel wat er onder hem gebeurt, maar hij laat gebeuren. Hij houdt zijn snavel toe; zijn geheim blijft bewaard. Een kind dat zich gedraagt als een uil, wil soms eens alleen zijn, het blijft op afstand. Het kan informatie voor zich houden. Het wil niet altijd hulp bieden, wil niet overal aanwezig zijn, dringt zich niet op.

 


SCHILDPAD
lossen, ondergaan

Wanneer ze bang is, verdrietig of moe, trekt de kwetsbare schildpad zich terug in haar schild. Ze zegt niet echt ja of niet nee, als je haar benadert. Kiezen valt haar moeilijk en ze blijft graag op de achtergrond.