5e leerjaar

Wij zijn de toffe bende van de 5de klas o.l.v. juf Chantal.
Zeventien leerlingen telt ons groepje.

In het begin van het schooljaar proberen we door allerlei groepsvormende activiteiten elkaar beter te leren kennen. Wat fijn om te ontdekken hoe taalknap de ene is en hoe rekenknap of beeldknap de andere is. Wat geweldig om doorheen vele creatieve momenten doorheen het schooljaar te ontdekken hoe de één zijn creativiteit uit via woord en de ander via beeld in zijn uiterst verschillende
vormen.

Zeventien persoontjes bij elkaar die zich graag present willen stellen, dat zorgt wel eens voor conflicten. Daarom leren we in veelvuldige kringgesprekken op welke manier we respect kunnen
opbrengen voor elkaar en hoe we ons kunnen inleven in het standpunt van de ander.

We verdiepen ons dit schooljaar in verschillende onderwerpen waarbij wij ook inhoudelijk een stuk kunnen bepalen wat wij hierover willen weten. Experten in de klas en de daaraan gekoppelde uitstappen maken alles boeiender. Het leven in de middeleeuwen wordt volledig gestoffeerd door onze uitstappen naar Gent. Een bezoek aan het belfort en het Gravensteen laten we zeker niet links liggen. De ontstaansgeschiedenis van Gent leren we kennen tijdens een boottocht.
Waar we ons echt laten door begeesteren is de historiek van het Lam Gods. Want heimelijk koesteren we het verlangen het verdwenen paneel terug te vinden.

Inhouden moeten ook gestudeerd worden en het zoeken naar manieren om dit vlot te kunnen, is zo wat de rode draad doorheen dit leerjaar. Voor wie beweegknap is, zoeken we ondersteunende
bewegingen. Voor wie beeldknap is, zoeken we samen naar passende beelden en verwerken we die in een mindmap. We ondervinden welke tijdswinst ‘het leren plannen van taken en lessen’ met zich meebrengt.

Dit schooljaar leren we ook op een systematische manier een nieuwe taal. We gebruiken een vernieuwde methode waarin over de twee leerjaren van de 3 de graad 750 woorden verwerkt zitten.
We leren die woorden en zinnen die moeten gekend zijn om een vlotte overstap te maken naar het ASO of TSO. Om ook hier gebruik te maken van de knapjes, worden vervoegingen van werkwoorden gezongen of zijn ritmische spelletjes middelen om een schrijfwijze te memoriseren.

Met de 2 de klas hebben we een nauwer samenwerkingsverband. Vanaf oktober helpen we de 2 de klassers bij het lezen en leren we op een makkelijker niveau leesstrategieën toepassen die ook voor ons belangrijk zijn. We leren ook zorg te dragen voor een ander kind. Het wordt alleszins een
winoperatie voor beide partijen.

Of we er klaar voor zijn?
Zeker en vast!!