2e leerjaar

Welkom in het tweede leerjaar!

T ijd om even kennis te maken met klas 2! Wij zijn 27 enthousiaste kindjes bij juf Joke en juf Evy in de klas: 13 jongens en 14 meisjes! Willen jullie graag weten wat wij allemaal zullen leren dit jaar?

W e leren dit jaar rekenen tot 100! 

E n ook de maaltafels proberen we onder de knie te krijgen aan de hand van dansjes, rijmpjes, liedjes,… Heel spannend allemaal!

E lke dag oefenen we het lezen nog wat in. Als we goed oefenen, gaat dit al een heel stuk vlotter! Zo kunnen we ook leuke boekjes ontlenen in de bibliotheek. 

D e kindjes van het vijfde leerjaar helpen ons om beter te lezen tijdens de uurtjes peer-tutoring. Wekelijks komen zij (de tutors) ons (de tutees) begeleiden. Elke keer kijken we uit naar hun komst!

E n we lezen niet alleen boekjes, ook schrijven gaat al goed! Dit jaar leren we zelfs ‘fopwoordjes’ schrijven, die eigenlijk juist hetzelfde klinken (bv. wij – wei).

 

L ezen, schrijven en rekenen doen we niet alleen in ons werkboekje. We oefenen soms ook op de computer! We hebben ook een héle grote computer, ons digibord. Kom maar eens kijken wat we daar allemaal mee kunnen doen! 

E n hadden we al verteld over koning Bold? Samen met hem leren we dit jaar hoofdletters schrijven.

E lke week leren we in de WERO-lessen over een bepaald thema, zoals het bos of het weer. Die lessen komen vooral in de namiddag aan bod. Dan gaan we samen op ontdekking, vertrekkende vanuit wat we zelf al kennen en kunnen!

R ekken en strekken doen we samen met juf Lies! Elke week krijgen we 2 uurtjes turnles. In het tweede semester gaan we om de week op vrijdag zwemmen in het zwembad te Merelbeke.

J e denkt misschien dat dat alles is? Nee hoor! Er wordt ook aan muzische vorming gewerkt. Samen met de juffen en elkaars inbreng leven we ons uit met leuke liedjes of versjes, mogen we een toneeltje spelen,… Op dinsdag komt juf Karlien in onze klas om leuke knutselwerkjes te maken! 

A f en toe komen juf Hilde, juf Joke of juf Carine in de klas. Zij helpen ons als we iets niet zo goed onder de knie hebben, of begeleiden een groepje tijdens groepswerk. Als we eventjes ziek geweest zijn, halen zij met ons de leerstof in.

A ls we flink zijn in de klas, wordt ons magneetje verschoven op het grote bord! Als we 10 stapjes vooruit gezet hebben, mogen we dan een kaartje trekken waarop een beloning staat… Met behulp van de levenshoudingen en de diertjes van de axenroos worden we ons zo meer bewust van ons positieve gedrag. 

R euze veel werk dus… Laten we er maar meteen aan beginnen!