2e leerjaar

Welkom in het tweede leerjaar!

Wij zijn allemaal enthousiaste kinderen bij Juf Joke in de klas! 10 jongens en 12 meisjes, in totaal zijn we dus met 22 kindjes. Willen jullie graag weten wat we allemaal leren in de tweede klas?
In de rekenlessen leren we rekenen tot 100. Daarnaast proberen we ook de maaltafels onder de knie te krijgen! Dit doen we door dansjes, liedjes, rijmpjes, enz. Plezant hoor!

Tijdens de taallessen oefenen we het lezen en schrijven verder in. Bij het lezen krijgen we daarbij hulp van ons vrienden van het vijfde leerjaar aan de hand van peer-tutoring: zij (tutors) begeleiden ons (tutees) bij technisch en begrijpend lezen. Elke keer kijken we uit naar de komst van onze tutors! We leren ook de sierlijke hoofdletters schrijven. Niet gemakkelijk, maar heel leuk dat we weer dat stapje meer kunnen. Af en toe mogen wij juf Hilde verwelkomen in de klas. Zij helpt ons verder als we iets nog niet zo goed onder de knie hebben. Op die manier bestaat ook de mogelijkheid om eens extra oefeningen te maken.

In de namiddag komt vooral Wero aan bod. Gedurende een tijdspanne van twee weken leren we rond een bepaald thema zoals het bos, het weer,… Tijdens die lessen vertrekken we vanuit wat we al kennen en weten van het onderwerp. We gaan ook zelf op ontdekking! Ook wordt er aan muzische vorming gewerkt. Samen met de juf en elkaars inbreng leven we ons uit met leuke liedjes of versjes, mogen we een toneeltje spelen,… Knutselen houden we voor de vrijdagnamiddag. De laatste namiddag van de week mag het er wel wat losser aan toe gaan. Een gezonde geest in een gezond lichaam vinden we ook heel belangrijk! Daarom krijgen wij naast af en toe eens een bewegingstussendoortje in de klas, elke week 2 uurtjes turnles van juf Lies. In het tweede semester gaan we om de week op vrijdag zwemmen in het zwembad te Merelbeke.

Naast het leren staat “leven” centraal. Via het verkrijgen van stempels op onze ‘dikke-duimen-kaart’ wordt vooral de aandacht getrokken op het positieve gedrag. Aan de hand van de levenshoudingen en de diertjes van de axenroos worden we ons meer bewust van dat positieve gedrag. Als onze stempelkaart vol is, mogen we iets kiezen uit de ‘dikke-duimen-doos’ van de juf…

Zo, nu hebben jullie een zicht op dit boeiende jaar! En wij gaan terug aan het werk!