Het Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de beheerraad van de school.
Als een goede huisvader beheert het schoolbestuur de roerende en onroerende middelen van de school.
Ook het imago en de integriteit van de school zijn zeer belangrijk. Hierover proberen wij te waken door een adequaat personeelsbeheer te voeren. Binnen een school staat steeds de opvoeding van de kinderen centraal. Een voorgestelde wijziging aan het schoolreglement zal dan ook altijd ter goedkeuring aan het schoolbestuur worden voorgelegd.
Tenslotte zorgen de leden van het schoolbestuur ervoor dat onze school in de scholengemeenschap op een positieve manier wordt vertegenwoordigd.

De leden van het schoolbestuur zijn stuk voor stuk vergroeid met de school en met Zevergem. Sommigen zijn zowel oud-leerling, oud-ouder als oud-ouderraadslid (toen nog oudercomité). Anderen, ooit inwijkelingen in Zevergem, hebben de school leren kennen en appreciëren als ouder en hebben zich tijdens hun ‘Zevergemse schoolcarrière’ jarenlang ingezet in de ouderraad.

Directie van de school:

Directeur: Ilse De Cnuydt
tel school: 09 385 47 13
GSM: 0497 53 62 96
mail: schoolzevergem@telenet.be

Leden van het schoolbestuur:

Voorzitter: Angeline Merlaen – Van Achter
Tel: 09/385 62 25
mail: angeline.vanachter@skynet.be

Ondervoorzitter: Inge Delcour – Van Royen
Tel: 09/385 66 03
mail: i.vanroyen@hotmail.com

Penningmeester: Hilde Botterman – De Bock
Tel: 09/385 68 70
mail: hilde.debock2@telenet.be

Secretaris: Brigitte Van Acker-De Paepe
Tel: 09/221 96 20
mail: brigitte.depaepe@ilvo.vlaanderen.be

Bestuurslid: EH Piet Herregods
09/282 41 88
mail: Piet.Herregods@skynet.be

Bestuurslid: Rik Timmerman
Tel: 09/222 72 38
mail: rik.timmerman@telenet.be