5e leerjaar

Wij zijn de toffe bende van de 5de klas.

Respect opbrengen voor ieders anders-zijn behoort tot onze prioriteiten. De vele creatieve momenten in de loop van dit schooljaar geven ons de kans onszelf maar ook de ander beter te leren kennen.
Doorheen activiteiten en werkvormen ontdekken we hoe taalknap, beeldknap, rekenknap we zijn en hoe de ander dat is.

Eenmaal we dat weten, weten we ook hoe we zullen moeten studeren. Want wie bewegingsknap is,
gaat op zoek naar ondersteunende bewegingen. Wie beeldknap is, gaat op zoek naar passende beelden en /of verwerkt dit in een mindmap.
Het wordt dit jaar dus een zoektocht waarin we inzichten opdoen die belangrijk zijn voor de rest van onze studeertijd.

Dit schooljaar leren we ook op een systematische manier een nieuwe taal. We gebruiken een vernieuwde methode waarin over de twee leerjaren van de 3de graad 750 woorden verwerkt zitten.
Woorden en uitdrukkingen die moeten gekend zijn om een vlotte overstap te maken naar het ASO of het TSO. We leren woordjes en zinnen die pasklaar in dagelijkse situaties kunnen gebruikt worden,we zingen Franse liedjes, bedenken ritmische spelletjes om de vervoeging van de werkwoorden te onthouden.

We hebben een nauw samenwerkingsverband met de leerlingen van de 2de klas.
Vanaf oktober tot mei helpen we de 2de klassers bij het lezen en leren we op een makkelijker niveau leesstrategieën inoefenen, die we dan toepassen op teksten van ons niveau.
Voor beide partijen dus een winoperatie.

Bij projecten zoeken we samenwerkingsverbanden op met de leerlingen van de 6de klas.
Zo werken we samen de missiemarkt uit, het kunstproject en laten we een samenwerkingsverband
uitmonden in een openklasmoment.

Om het cultureel aspect niet uit het oog te verliezen, gaan we vier keer per jaar naar Gent.
Ons voorkeursmuseum is het ‘Huis van Kina’ ,maar ook het STAM, het SMAK en het museum
van sierkunst verdienen dit jaar onze aandacht.
Op de laatste uitstap staat een boottochtje op de Gentse binnenwateren op het programma
en laten we ons echt begeesteren door de historiek van het Lam Gods.
Heimelijk koesteren we het verlangen het verdwenen paneel terug te vinden.
Je weet maar nooit, he.