5e leerjaar

Welkom in het vijfde leerjaar!

Wij zijn een toffe bende van 27 leerlingen. In het vijfde leerjaar leren we heel wat bij. De vakken wiskunde, taal en spelling breiden we verder uit. We kunnen al heel wat, maar er valt nog heel wat te leren. We leren dit jaar ook echt Frans! Daar kijken we allemaal heel erg naar uit. We leren Frans op een speelse en creatieve manier. 

Natuurlijk maken we ook oefeningen om de vocabulaire en grammaire goed onder de knie te hebben. 

We hebben natuurlijk ook wat lessen godsdienst. Deze lessen zijn met de Bijbel in ons achterhoofd gericht op het leven. We maken ook kennis met andere levensbeschouwingen. Vinden we gelijkenissen of verschillen? Heel interessant allemaal! 

We gaan ook muzisch aan de slag! We zingen, dansen, acteren, dichten, knutselen,… Iedereen heeft zijn of haar eigen talent en dat willen we maar al te graag ontdekken! 

In het vijfde leerjaar moet er natuurlijk ook gestudeerd worden. Met de hulp van de juf maken we stap voor stap kennis met 

verschillende studiemethodes. Iedereen is anders en studeert op een andere manier.

In het vijfde leerjaar hebben we respect voor elkaar. Iedereen is anders en dat vinden we mooi! Respect tonen wij op verschillende manieren. We luisteren naar elkaar, helpen elkaar, lachen samen, troosten elkaar, … Wij vormen een TEAM van 27 mooie individuen!